Linky pro zajištění odtahů nepojízdného vozidla spravované ČKP

31. 3. 2016 Aktuality

Česká kancelář pojistitelů provozuje kromě Linky pomoci řidičům 1224 i Nehodové centrum pojišťoven. Jde o neveřejnou telefonní linku sloužící policii k zajištění odtahu nepojízdného havarovaného či porouchaného vozidla, které překáží v provozu. I tuto asistenci motorista získává k povinnému ručení v rozsahu sjednaných pojistných podmínek a ve většině případů tak odtah auta zaplatí pojišťovna. Níže přinášíme srovnání obou linek provozovaných Českou kanceláří pojistitelů.

MOTORISTA JE POVINEN ODSTRANIT PŘEKÁŽEJÍCÍ VOZIDLO ZE SILNICE

Motorista je odpovědný za odstranění nepojízdného vozidla, které způsobuje překážku v silničním provozu. Jde zpravidla o havarované či porouchané vozidlo. Často existují situace, kdy motorista není schopen odstranění překážejícího vozidla zajistit, například pokud dojde při dopravní nehodě ke zranění a odvozu řidiče do nemocnice, pak o odstranění překážky rozhodne přivolaný policista a pověří odstraněním překážky správce komunikace či jiný subjekt. Leckdy ale ani nezraněný motorista neví, na koho se obrátit, protože je ve stresové situaci.

ROLE POJIŠŤOVEN = POMOC MOTORISTŮM

Pojišťovny poskytují motoristům k povinnému ručení či havarijnímu pojištění asistenční služby, které zahrnují odtah nepojízdného vozidla nebo zprovoznění vozidla na místě poruchy či nehody. Tyto služby jsou ve většině případů motoristům v nouzi poskytovány bezplatně. Přivoláním asistenční společnosti zároveň motorista splnil svoji povinnost odstranit překážející nepojízdné vozidlo ze silnice. Pro přivolání odtahu či asistence provozuje ČKP Linku pomoci řidičům 1224 (pomoc si přivolá sám motorista) a Nehodové centrum pojišťoven (pokud si pomoc nemůže přivolat sám motorista, pak mu ji přivolá Policie ČR).

LINKA POMOCI ŘIDIČŮM 1224 (LPŘ) – linka pro motoristy

LPŘ  je určena všem motoristům, kteří potřebují pomoc s nepojízdným vozidlem na silnici a chtějí k tomu využít služeb, které jim poskytuje pojišťovna. Nezáleží na tom, zda motorista ví, kde je pojištěný, po zavolání na 1224 je vždy přepojen na asistenční společnost své pojišťovny, kde si domluví pomoc, kterou potřebuje. Motorista si ve stresu nemusí pamatovat složité číslo na asistenční společnost své pojišťovny, z linky 1224 je sem vždy přepojen. Samotný odtah či asistenci nerealizuje LPŘ, ale přímo smluvní asistenční společnost pojišťovny, kam je motorista přepojen.

Funkční proces LPŘ

 1. Motorista, který potřebuje pomoc s nepojízdným autem, zavolá na číslo 1224, kde je operátorem vyzván ke sdělení pojišťovny, kde má pojištěné vozidlo. Pokud si pojišťovnu nevybaví, tak se ho operátor zeptá na registrační značku vozidla a pojišťovnu si vyhledá v databázi ČKP.
 2. Operátor LPŘ motoristu přepojí na smluvní asistenční společnost pojišťovny, kde je vozidlo pojištěné.
 3. Operátor smluvní asistenční společnosti pojišťovny se domluví s motoristou, jakou pomoc potřebuje a následně ji smluvní asistenční společnost pojišťovny zajistí.

LPR

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEHODOVÉ CENTRUM POJIŠŤOVEN (NCP)

(pokud si motorista není schopný zavolat pomoc sám)

Systém, který zajistí motoristovi přístup k předplaceným asistenčním službám od pojišťovny, i pokud si sám není schopný zavolat odtah vozidla (např. z důvodu zranění při nehodě). Odtah v takovém případě přivolává policista prostřednictvím neveřejného čísla NCP, které garantuje, že odtah nebo asistence bude provedená dle požadavků policie (dojezd do 40 minut od zavolání, kdekoli v ČR) a bude přitom hrazená v rámci předplacených asistenčních služeb z pojištění nepojízdného vozidla, tedy bez negativního finančního dopadu na pojištěného motoristu. Asistenční zásahy přivolané přes NCP mají nejvyšší prioritu a upřednostňuje se včasnost a kvalita zásahu. Policie má možnost kontrolovat, zda byly zásahy provedeny dle jejich časových požadavků. NCP funguje všude kromě dálnic.

Funkční proces NCP

 1. Pokud si motorista nezajistí odtah nepojízdného havarovaného či porouchaného vozidla sám (Linka pomoci řidičům 1224, přímo smluvní asistenční společnost pojišťovny), odtah dle potřeby nařídí Policie ČR a prostřednictvím NCP přivolá odtah.
 2. Policie ČR telefonuje na bezplatné tel. číslo  NCP a sděluje operátorovi NCP informace potřebné k zajištění odtahu.
 3. NCP
  1. kontaktuje smluvní asistenční společnost pojišťovny motoristy nebo
  2. zajistí zásah ve své vlastní gesci, nepodařilo-li se smluvní asistenční společnost pojišťovny účastníka dopravní nehody identifikovat či nebylo potvrzeno zajištění zásahu smluvní asistenční společností v požadovaném čase.
  3. kontroluje a vyhodnocuje průběh asistenčního zásahu s cílem dodržení časového závazku NCP vůči Policii ČR

NCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SROVNÁNÍ LPŘ a NCP

  Linka pomoci   řidičům 1224

Nehodové   centrum pojišťoven

 

Rok zřízení 2014 2009
Účel Zjednodušení   přivolání asistenčních služeb, které mají motoristé předplacené   v pojištění vozidla => rychlé odstranění překážejícího vozidla v ceně   pojištění Zajištění   odstranění překážejícího vozila, pokud motorista nedokáže zavolat pomoc sám.   Odtah pak zadá policista, zásah je hrazen z pojištění, přitom se   policista nemusí zdržovat zjišťováním kontaktu na odtahovou společnost => rychlé odstranění   překážejícího vozidla v ceně pojištění
Kdo volá Všichni   motoristé, kteří mají vozidlo pojištěné v ČR a potřebují po nehodě či   poruše pomoci s nepojízdným autem Policisté   přivolaní k porouchaným či havarovaným nepojízdným vozidlům, kde si   motorista nemůže sám přivolat asistenci. Policisté volají, i pokud jde o   zahraniční i nepojištěné vozidlo.
Kde linka   funguje Celá   ČR Celá   ČR, kromě dálnic (nepřistoupení ŘSD k memorandu NCP)
Počet hovorů >6000   hovorů za měsíc >3000   hovorů za rok
Počet   odtahových a asistenčních vozidel Přes   1100 vozidel na celou ČR Přes   1100 vozidel na celou ČR
Dostupnost Nonstop   24 hodin denně 7 dní v týdnu Nonstop   24 hodin denně 7 dní v týdnu
Dojezdové časy Průměrně   do 30 minut Průměrně   do 30 minut
Garance   rychlých zásahů V   gesci smluvních asistenčních společností pojišťoven, které si zpětně ověřují,   zda odtahová společnost realizovala zásah dle standardů smluvní asistenční   společnosti/pojišťovny V   gesci obsluhovatele NCP, obsluhovatel musí zajistit, že bude asistenční vozidlo u   zásahu do 40 minut od zavolání, asistenční zásah je průběžně   kontrolován a pokud odtahová společnost není schopna splnit své závazky vůči   NCP, je na místo ihned vysláno náhradní vozidlo.
Kontrolní   mechanismy Odtahové   společnosti jsou kontrolované smluvními asistenčními společnostmi pojišťoven,   které poskytují reporty pojišťovnám. Dostupnost linky a rychlost odbavování   hovorů kontroluje ČKP online.

ČKP   disponuje přístupem do online systému obsluhovatele NCP, kde si může   zkontrolovat plnění dojezdových časů a kvalitativních požadavků na asistenční   zásahy.

Policie   si může vyžádat detailní informace k jednotlivým zásahům za účelem   kontroly dodržování dohodnutých časových kritérií. Případné nedostatky jsou   obratem napravovány.

Úhrady   motoristů za asistenční zásah Bezplatně   v rozsahu pojistných podmínek, nad rámec pojistných podmínek za   úhradu po dohodě motoristy a asistenční společnosti Bezplatně   v rozsahu pojistných podmínek (obvykle odtah vozidla do 50 km)
Speciální   případy (vozidla nepojištěná, zahraniční…) Asistenční   zásah je proveden za předem stanovenou cenu Asistenční   zásah je nejprve proveden a následně je částka uplatňována na pojišťovně   motoristy nebo na motoristovi

KONTAKT

Kontakt pro media:

Veronika Exnerová

tisková mluvčí ČKP a ČAP
telefon: +420 773 700 351

Měli jste problém při volání na 1224?

Pište na info@1224.cz

Máte zkušenost s lovcem nehod?

Pošlete nám svůj příběh
na lovcinehod@1224.cz

Adresa Linka 1224:

Česká kancelář pojistitelů

Main Point Pankrác
Milevská 2095/5,
140 00 Praha 4