Otázky a odpovědi

25. 2. 2016 O lince pomoci řidičům 1224

Kdo je zřizovatelem Linky pomoci řidičům 1224?

Zřizovatelem Linky pomoci řidičům 1224 je Česká kancelář pojistitelů.

Jak probíhá hovor na Lince pomoci řidičům 1224?

Operátor Linky pomoci řidičům 1224 vyzve volajícího ke sdělení pojišťovny, kde má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to i za příp. využití údajů na Zelené kartě. Pokud se nepodaří pojišťovnu takto určit, zjistí ji operátor podle SPZ vozidla. Následně přepojí volajícího na smluvní asistenční společnost pojišťovny, jako kdyby tam volal přímo.

Jaký je rozsah asistenčních služeb?

Asistenční služby odpovídají rozsahu, ve kterém jsou sjednány u pojišťovny, kde je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Veškeré podrobnosti si volající dohodne přímo se smluvní asistenční společností své pojišťovny.

Budu odtah vozidla muset zaplatit?

Pokud by nebyl celý odtah kryt pojištěním, dohodnete se na finančním způsobu vyrovnání se smluvní asistenční společností pojišťovny, u které máte sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Bude odtaženo i vozidlo, pro které nebude dohledána pojišťovna, u které je sjednáno pojištění odpovědnosti z jeho provozu?

Pokud nebude dohledána pojišťovna pro vozidlo ani dle SPZ vozidla, bude odtah nabídnut jako placená služba a náklady související s asistenční pomocí bude muset uhradit volající. Rozsah a cenu služby si dohodnete přímo na call centru Linky pomoci řidičům 1224. S uplatněním vynaložených nákladů se můžete následně obrátit na svou pojišťovnu, případně její smluvní asistenční společnost.

Je Linka pomoci řidičům 1224 i pro cizozemské motoristy?

Linka pomoci řidičům 1224 je výhradně pro tuzemské motoristy. Nicméně lze v krajním případě zajistit odtah i pro cizozemského motoristu za podmínek uvedených v otázce č. 5. výše, tj. placená služba na náklady volajícího.

Pokud přivolám na místo Policii ČR, bude kontaktována Linka pomoci řidičům 1224 automaticky?

V případě potřeby si musíte Linku pomoci řidičům 1224 zavolat sám. Je to ale přece jednoduché.

Jaký bude postup v případě mého zranění, když budu např. odvezen do nemocnice z místa nehody, kdo se postará o mé poškozené vozidlo?

Tuto situaci řeší obdobným způsobem jako Linka pomoci řidičům 1224 přímo Policie ČR přes Nehodové centrum pojišťoven.

Je Linka pomoci řidičům 1224 bezplatná jako např. některé klientské linky pojišťoven?

Není. Volání je zpoplatněno dle ceníku hovorů poskytovatele telefonních služeb volajícího.

KONTAKT

Kontakt pro media:

Veronika Exnerová

tisková mluvčí ČKP a ČAP
telefon: +420 773 700 351

Měli jste problém při volání na 1224?

Pište na info@1224.cz

Máte zkušenost s lovcem nehod?

Pošlete nám svůj příběh
na lovcinehod@1224.cz

Adresa Linka 1224:

Česká kancelář pojistitelů

Main Point Pankrác
Milevská 2095/5,
140 00 Praha 4